Κλείσε Τώρα Ραντεβού

Με τον όρο Pest Control εννοούμε τον έλεγχο των επιβλαβών εντόμων και παρασίτων καθώς και την συλλογή, καταγραφή όλων των ευρημάτων και πληροφοριών, έτσι ώστε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα ελέγχου το οποίο αφενός μεν θα έχει την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα με την μικρότερη αρνητική επίδραση στους ανθρώπους, τα κατοικίδια και το περιβάλλον, η οποία επιτυγχάνεται με διάφορες υπηρεσίες ελέγχου και καταπολέμησης μέσα στο σπίτι και εξωτερικούς χώρους.

Επίσης εφαρμόζεται ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων – IPM (Integrated Pest Management).

Insect Trojan σημαίνει έντομο δούρειος ίππος και είναι μια εταιρεία Απεντομώσεων – Απολυμάνσεων η οποία στελεχώνεται από Γεωπόνο – Εντομολόγο απόφοιτο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Pest Control is the regulation or management of a species defined as a pest, a member of the animal kingdom that impacts adversely on human activities. The human response depends on the importance of the damage done, and will range from tolerance, through deterrence and management, to attempts to completely eradicate the pest. Pest control measures may be performed as part of an integrated pest management strategy.

In agriculture, pests are kept at bay by cultural, chemical and biological means. Ploughing and cultivation of the soil before sowing reduces the pest burden and there is a modern trend to limit the use of pesticides as far as possible. This can be achieved by monitoring the crop, only applying insecticides when necessary, and by growing varieties and crops which are resistant to pests. Where possible, biological means are used, encouraging the natural enemies of the pests and introducing suitable predators or parasites.

In homes and urban environments, the pests are the rodents, birds, insects and other organisms that share the habitat with humans, and that feed on and spoil possessions. Control of these pests is attempted through exclusion, repulsion, physical removal or chemical means. Alternatively, various methods of biological control can be used including sterilisation programmes.

Insect Trojan is a Pest Control Services company based in Chalandri of Athens – Attica Greece.

Pest control near me! If you are in Athens – Attica Greece

Pest Control

Pest Management Services

Στόχος Μας

Υπηρεσίες
Απεντόμωση, Απολύμανση, Μυοκτονία, Fumigation
Επιστήμη
Η αγάπη για την επιστήμη μας, μας δίνει στόχο να βελτιωνόμαστε και να ικανοποιούμε την κάθε ανάγκη των πελατών μας.
Ποιότητα
Η ποιότητα των υπηρεσιών μας και των εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων μας κάνουν ανταγωνιστικούς στον χώρο της απεντόμωσης.

Η Φιλοσοφία Μας

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας με σεβασμό προς το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τα κατοικίδια χρησιμοποιεί για όλες τις Απεντομώσεις, Απολυμάνσεις, Μυοκτονίες για την Δημόσια Υγεία ασφαλή Υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της.

Insect Trojan

Εξυπηρέτηση

100%

Επικοινωνία

100%

Αποτελεσματικότητα

100%

Rodent Control

Attempting to control a rat or mouse infestation can be dangerous. The most effective rodent control requires an integrated approach. Rodenticide alone is often not enough. Additionally, rodent control requires rodent proofing, harborage reduction, trapping and increased attention to sanitation.
For the most comprehensive solution, call a pest management professional for Rodent Bait Station

Pest Control Services
 

Make an Appointment