Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες
Drywood Τερμίτες
Λατινικό όνομα:Kalotermes flavicollis
Μήκος σώματος:6 με 8 χιλιοστά
Χρώμα:καστανόμαυρο

Πώς να απαλλαγείτε από τους Τερμίτες ;

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε τερμίτες στον χώρο σας είμαστε στην διάθεση σας για να σας λύσουμε άμεσα το πρόβλημα σας με υψηλής ποιότητας φαρμάκων εξειδικευμένους επιστήμονες – εντομολόγους που σας παρέχουν 100% αποτελεσματικότητα.

Τερμίτες
Καταπολέμηση

Το μήκος του σώματος των τερμιτών ξηρού ξύλου είναι 6 μέχρι 8 χιλ με κάθε πτέρυγα 10 χιλ. Το χρώμα τους είναι καστανόμαυρο και ο προθώρακας τους πορτοκαλί. Οι κάστες των τερμιτών είναι οι εργάτες, οι οπλίτες ,ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Οι φωλιές και οι στοές είναι μέσα σε ξύλο, χωρίς επικοινωνία με το έδαφος. Τέλος προσβάλουν μεγάλη ποικιλία ειδών ξύλου σε κατασκευές και δέντρα.

Διαφορά από μυρμήγκια
Η κύρια διαφορά των τερμιτών από τα μυρμήγκια έγκειται στο ότι το σώμα τους είναι μονοκόμματο με μια μικρή σύσφιγξη μεταξύ του θώρακα και της κοιλιάς, χωρίς το λεπτό μίσχο που έχουν τα μυρμήγκια που ενώνει το θώρακα με την κοιλιά τους.
Επίσης οι πτέρυγες στους τερμίτες είναι ισομήκεις ενώ στα μυρμήγκια οι πρόσθιες πτέρυγες είναι μεγαλύτερες από τις οπίσθιες.

Τροφάλλαξης T.T.R (Trap-Treat-Release)
Είναι η πιο επιτυχημένη μέθοδος καταπολέμησης των τερμιτών μέσω της οποίας οι τερμίτες που ανήκουν στην τάξη των εργατριών τρώνε το ξύλο και στην συνέχεια το πέπτουν με αποτέλεσμα το φαρμακευτικό σκεύασμα που είναι εμποτισμένο το προσβεβλημένο ξύλο να μεταφέρεται σε όλη την κοινωνία των τερμιτών και να καταστρέφεται.

Η ομάδα της Insect Trojan έρχεται για να καταπολεμήσει Τερμίτες στον χώρο σας.

Επικοινωνία

Τερμίτες
Κλείσε Ραντεβού Τώρα!

Απαλλαγείτε από τα έντομα. Καταπολέμηση με ένα κλικ είμαστε δίπλα σας για Δωρεάν Έλεγχο Απεντόμωσης – Απολύμανσης – Μυοκτονίας !!!

Ραντεβού